Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Sociální služby Chrudim

Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Základními principy služby je poskytnout co nejširší spektrum potřebných služeb na území města Chrudim, zabezpečit dostupnost a pružnost služeb, vycházet z individuálních potřeb osob, působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti. Zachovat lidskou důstojnost, nezávislost a umožnit žít co nejdéle v domácím prostředí (...tím docílit odklon od poskytování služeb v pobytových zařízeních).

Poskytovat služby v zájmu osob a v náležité kvalitě důsledným dodržováním lidských práv a základních svobod.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim se stává partnerem pro klienta.Novinky z Centra

5.12. | Personální změny
Od 1. 12. 2016 nastoupila paní ředitelka Mgr. Hana Darmovzalová na mateřskou dovolenou. Po dobu její mateřské a rodičovské dovolené ji bude zastupovat manažerka sociálních služeb Mgr. Marta Menšíková, DiS., která byla Rozhodnutím Rady města Chrudim pověřena zastupováním ředitelky CSSP Chrudim v plném rozsahu.

Více zde...

1.12. | Poděkování za vzornou péči

Více zde...

18.10. | Setkání pečovatelských služeb – 5.12.2016 od 9.00 hodin
dovolujeme si Vás pozvat na již třetí setkání pečovatelských služeb z regionu Chrudim, které jsme naplánovali na 5. 12. 2016 od 9:00 hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, DPS Soukenická 158.

Více zde...

26.9. | Den otevřených dveří - 5. 10. 2016 od 9. 00 – 16. 00 hodin
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v Denním stacionáři Pohoda a Denním stacionáři Jitřenka na adrese Městský park 828, Chrudim, a na Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou na adrese Soukenická 158, Chrudim.

Více zde...

26.9. | Poděkování
Vážená paní Kuklová, chtěla bych poděkovat za péči, která je poskytována mému příbuznému v pečovatelském domě Na Rozhledně. Děda tam pobýva již delší dobu a ochota všech sester je obdivuhodná. Nejen že se starají, nic nezanedbávají, ale v dnešní době je velmi vzácné, jakým lidským přistupem se ve své práci chovají.

Více zde...

22.9. | Dobrý den Vám všem,
dostala jsem pozvání na dnešní den - bohužel se musím omluvit. Proto jsem se rozhodla Vám všem, bývalým spoluzaměstnancům, alespoň touto cestou za všechny, kteří za 20 let využívali a nebo využívají služby Jitřenky poděkovat. Poděkovat za nekonečnou energii a vytrvalost ve vaší práci, za vaše rozhodnutí pomáhat postiženým přesto, že tato práce nepřináší ani nadprůměrné zisky, ani popularitu....

Více zde...

9.9. | Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim spolupracuje v péči o klienty s komerční službu
V souvislosti s neustálým zvyšováním efektivity a kvality poskytovaných sociálních služeb navázalo Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim spolupráci s  Tesco Hypermarket Chrudim v oblasti zajištění nákupů pro své klienty....

Více zde...

7.9. | Unikátní seminář „Demence v obrazech“ tentokrát v Centru sociálních služeb a pomoci v Chrudimi
V sobotu 3. 9. 2016 se pečovatelky a sociální pracovnice Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim zúčastnily semináře na téma „Demence v obrazech“. Poděkování za skvělý seminář patří lektorce Asociace poskytovatelů sociálních služeb  Andree Tajanovské, která velmi poutavým způsobem přednášela....

Více zde...

3.9. | Jitřenka slaví narozeniny
Milá Jitřenko,
dnes je tomu 20 let, kdy jsme Vás, naše klienty, poprvé přivítali v šatně a pozvali i s rodiči na exkurzi a povídání. Čas letí, jako voda. Stacionářem prošlo mnoho klientů, někteří zůstali, někteří šli svou cestou dál, ale většina se ráda vrací a to je to nejkrásnější ohodnocení...

Více zde...

12.8. | Projekt Pečovatelská služba - příležitost pro život doma !
Cíl projektu: podpora péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí a posílení významu pečovatelské služby jako základního pilíře terénní péče.

Více zde...

8.8. | Vážení klienti, milí přátelé, dovolujeme si Vám oznámit, že dne 2. 7. 2016  naše paní ředitelka Mgr. Hana Pilná vstoupila do svazku manželského. Proto se nyní v souvislosti se zastoupením organizace statutárním zástupcem setkáváte s novým jménem ředitele Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim - Mgr. Hana Darmovzalová.

Více zde...

Vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
7.7. | V nedávné době absolvovali zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci zážitkový seminář pro pečující osoby pod názvem „Proměny stáří a geronto-oblek“.

Více zde...

Chrudimský den s Jitřenkou
30.6. | Jako každý rok i letos zorganizovali pracovníci CSSP Denních stacionářů Jitřenka a Pohoda Chrudimský den s Jitřenkou. Účast byla rekordní, zasportovat a pobavit se přišlo 350 dětí z Chrudimi a okolí. Moc nás potěšilo, že přijeli Pardubičtí kamarádi z denního stacionáře Slunečnice a Mirea. Ukázku své práce přijeli dětem předvést pracovníci Městské policie Chrudim, Chrudimští hasiči a ČČK.

Více zde...

Výlet
17.6. | Dne 17.6.2016 jsme se vydali do Poděbrad, kde jsme si prošli Kolonádu, nakoupili Lázeňské oplatky a někteří využili možnosti načepovat si zdravou minerální vodu. Poté jsme se přesunuli do Lysé nad Labem, kde probíhala výstava „Šikovné ruce našich seniorů“, které jsme se jako organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim také zúčastnili.

Více zde...

Ve stacionáři se slavily devadesátiny
9.6. | V denním stacionáři Pohoda se včera dopoledne uskutečnila oslava významného životního jubilea. Květoslava Šlemrová (uprostřed), která do stacionáře dochází již čtvrtým rokem, oslavila devadesáté narozeniny

Více zde...

Světlušky v Domě s pečovatelskou službou
13.5. | V pátek 13.5. navštívil Dům s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků oddíl skautek „Světlušek“ z Nasavrk. Byla to děvčata z 1. a 2. tříd. Připravily si pro klienty pásmo plné jarních básniček...

Více zde...

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
10.5. | Dovolte mi prosím předat Vám několik důležitých informací. Tělesně postiženým je poskytována pomoc jednak ze zdravotního pojištění, tak od sociálních odborů městských úřadů a od úřadů práce. Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a změně souvisejících zákonů.

Více zde...

Pozvánka na setkání poskytovatelů pečovatelských služeb chrudimského regionu
10.5. | Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozvala na již druhé setkání poskytovatelů pečovatelských služeb z Chrudimského regionu, které se uskuteční dne 10. 6. 2016 v 9:00 hodin ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Soukenické ulici čp. 158, Chrudim.

Více zde...

DENIK.CZ - Domácí péče vyžaduje pravidla
27.4. | CSSP Chrudim provozuje poradnu pro širokou veřejnost, jejímž prostřednictvím mohou rodinní příslušníci nalézt užitečné rady a pomoc, když se o svého nemohoucího příbuzného starají doma.

Více zde...

16. SPOLEČENSKÝ PLES SENIORŮ
27.3. | CSSP ve spolupráci s městem Chrudim pořádají dne 30.3.2016 od 16:00 16. společenský ples seniorů ve velkém sále Muzea v Chrudimi.

Více zde...

Setkání zástupců pečovatelských služeb z regionu Chrudimsko
3.3. | Při naplňování poslání sociálních služeb se poskytovatelé pečovatelské služby často setkávají s otázkami, na které těžko hledají odpověď a naráží na problémy, s nimiž si neví rady. Proto přišli pracovníci Centra sociálních služeb a pomoci v Chrudimi s nabídkou prvního setkání poskytovatelů pečovatelských služeb z Chrudimska a uvítali by, kdyby se historicky první setkání, které se po dlouhých letech uskutečnilo dne 3. 3. 2016 v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v ulici Soukenická 158, stalo tradicí..

Více zde...

Cyklus PÉČE A ZÁVĚR ŽIVOTA v Chrudimi!
24.2. | PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? Diakonie ČCE Vás ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim zve na kurzy určené pro laické pečující o seniory, ale i pro profesionály a seniory samotné. Dveře jsou však otevřeny každému, koho téma zajímá. Na kurzech získáte potřebné rady a informace, osvojíte si ošetřovatelské techniky, vyměníte zkušenosti s dalšími pečujícími, připravíte se na situace, které mohou nastat. Pro účastníky jsou zdarma.

Více zde...

Čtyřnohá návštěva v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim
24.2. | V pondělí 22. 2. 2016 se sešly v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků klientky Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na Canisterapii vedené paní Hedvikou Vodičkovou. Klientkám představila paní Vodičková dvě fenečky – Elizabet a Agátu.

Více zde...

Chrudim: Pečovatelská služba non-stop
18.2. | Potřeby klientů pochopitelně nejsou a ani nemohou být časově omezeny, proto je nyní pečovatelská služba v domácnostech klientů dostupná 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služba není určena pouze seniorům!

Více zde...

Ples seniorů 2016
16.2. | Dne 30. 3. od 16.00 do 22.00 hodin Vás srdečně zveme do Velkého sálu Muzea Chrudim na tradiční Ples seniorů. Vstupenky si můžete zakoupit od 21. 3. 2016 na recepci CSSP v Soukenické ulici 158.

Více zde...

Cyklus péče a závěr života v Chrudimi
3.2. | Ve dnech 23. 1. 2016 a 30. 1. 2016 proběhly v prostorách Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim ve spolupráci s Diakonií Československé církve evangelické semináře na téma „Péče a závěr života“. Semináře byly zaměřeny na podporu osob, které pečují o nemocné a umírající.

Více zde...

Poděkování CSSP
1.2. | Vážená paní ředitelko, ráda bych touto cestou vyjádřila pochvalu týmu Vašich pracovníků, kteří mi pomáhají s péčí o babičku a s jejím stěhováním do Domu s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků.

Více zde...

Poděkování Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice
1.2. | Vážený pane plukovníku Sehnoutko, jménem Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim bych Vám ráda poděkovala za uvolnění dvou vašich pracovníků ke školení našich pečovatelek v sebeobraně. Spolupráce s panem nadpraporčíkem Petrem Bačkovským a panem praporčíkem Milošem Dočekalem (policie Chrudim) byla naprosto profesionální.

Více zde...

Setkání pečovatelských služeb v Chrudimi
27.1. | Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji Vám, že jste přijali naše pozvání na setkání pečovatelských služeb z regionu Chrudimsko, které jste od nás obdrželi začátkem prosince loňského roku. Dovolujeme si Vám oznámit, že zmiňované setkání se uskuteční dne 3. 3. 2016 v 13:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Soukenická 158, Chrudim.

Více zde...

Průzkum ČSÚ - Senioři v Pardubickém kraji
25.1. | Jedná se o první komplexnější statistický pohled na seniory v kraji se zaměřením na oblast demografie (věková struktura, stěhování, úmrtnost), vzdělanost a ekonomickou aktivitu, bydlení a strukturu domácností, zdravotní stav, zdravotní a sociální péči, aktivity seniorů vč. využívání informačních technologií.

Více zde...

DENÍK.CZ - Nezkušení pečovatelé často svým příbuzným spíše ubližují

21.1. | Diakonie ČCE ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim připravila pro laickou i odbornou veřejnost cyklus seminářů nazvaných Péče a závěr života. První kurz se uskuteční už tuto sobotu od devíti hodin ráno v prostorách pečovatelského domu v centru Chrudimi.

Více zde...

Cyklus PÉČE A ZÁVĚR ŽIVOTA v Chrudimi!

5.1. | Diakonie ČCE Vás ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim zve na kurzy určené pro laické pečující o seniory, ale i pro profesionály a seniory samotné. Dveře jsou však otevřeny každému, koho téma zajímá. Na kurzech získáte potřebné rady a informace, osvojíte si ošetřovatelské techniky, vyměníte zkušenosti s dalšími pečujícími, připravíte se na situace, které mohou nastat.

Více zde...