Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Sociální služby Chrudim

Posláním organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Základními principy služby je poskytnout co nejširší spektrum potřebných služeb na území města Chrudim, zabezpečit dostupnost a pružnost služeb, vycházet z individuálních potřeb osob, působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti. Zachovat lidskou důstojnost, nezávislost a umožnit žít co nejdéle v domácím prostředí (...tím docílit odklon od poskytování služeb v pobytových zařízeních).

Poskytovat služby v zájmu osob a v náležité kvalitě důsledným dodržováním lidských práv a základních svobod.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim se stává partnerem pro klienta.Novinky z Centra

24.2. | 17. společenský ples seniorů
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Vás srdečně zve do Velkého sálu Muzea v Chrudimi. Dne 12.4.2017 od 16.00. Vystoupí Mažoretky Sokola Chrudim, Orientální tance El Safa a Baletky ZUŠ Chrudim.

Více zde...

10.2. | Nabízíme novou službu moderní asistivní technologie - signalizační tlačítko.
Centrum nabízí novou službu, díky které mohou být senioři nadále aktivní, samostatní a v bezpečí. Senior může jít nakupovat, pracovat na zahrádce, jít s přáteli do kavárny nebo v létě do lesa na houby a přitom se může cítit v bezpečí a blízcí o něho nemusí mít strach.

Více zde...

22.12. | Sbírka pro Chrudimský útulek
Konec roku se letos v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim nese v duchu pomoci zvířátkům z místního útulku. V listopadu byla vyhlášena sbírka pro Chrudimský útulek. Na tuto výzvu reagovali jak klienti sociálních služeb, tak i samotná organizace...

Více zde...

16.12. | Vážení spoluobčané, klienti, kolegyně a kolegové :o)
srdečně Vás zdravím z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim, příspěvkové organizace. Naše péče o Vás a vaše blízké začala v roce 1993. Město Chrudim je unikátním městem, kde v rámci jedné příspěvkové organizace je péče a podpora poskytována prostřednictvím pečovatelské služby, .

Celé přání paní ředitelky zde...

13.12. | Kavárničky v CSSP
Dne 13. 12. 2016 zpříjemnily seniorům v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici odpoledne svým vystoupením děti z Mateřské školy Svatopluka Čecha. Zazpívaly několik neznámých vánočních písniček, potom však přešly k těm tradičním,...

Více zde...

12.12. | Pamětní list města Chrudimi

Více zde...

9.12. | Adventní koncert skupiny "Nestejskáme si"
V pátek 9.12.2016 se ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici konal „Adventní koncert“ pana Mgr. Jana Stejskala a jeho skupiny Nestejskáme si. Představili nám převážně barokní písně ze 17. a 18. stolení...

Více zde...

8.12. | Vážená paní ředitelko,
blíží se nejen konec roku, ale i svátky vánoční, tedy čas obdarovávání a díků, ale také bilancování. Dovolte tedy, abych jménem rodiny, zejména však jménem naší maminky, obyvatelky v  Soukenické ulici, paní Milady Myškové, vyjádřila velké uznání a poděkování Vám i celému kolektivu pracovnic a pracovníků CSSP...

Více zde...

6.12. | Návštěva Mikuláše
V pondělí 5.12. 2016 navštívil všechny Domy s pečovatelskou službou Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim Mikuláš se svojí skupinou. Po přečtení v pekelné knize bylo zjištěno, že k naší radosti všichni klienti zůstávají v naší péči.

Více zde...

5.12. | Personální změny
Od 1. 12. 2016 nastoupila paní ředitelka Mgr. Hana Darmovzalová na mateřskou dovolenou. Po dobu její mateřské a rodičovské dovolené ji bude zastupovat manažerka sociálních služeb Mgr. Marta Menšíková, DiS., která byla Rozhodnutím Rady města Chrudim pověřena zastupováním ředitelky CSSP Chrudim v plném rozsahu.

Více zde...

Archív všech novinek zde...